Poradenství

 

Technické poradenství v oboru elektroenergetika

 


  • Činnost externího energetika pro firmy a organizace – sledování a optimalizace spotřeby el. energie včetně kompenzace jalové energie

  • Úpravy stávajících smluv s distributorem a dodavatelem el. energie na základě plné moci

  • Technické konzultace pro výběrová řízení na dodavatele el. energie a jejich realizace v součinnosti s objednavatelem

  • Technické konzultace pro zřízení nových odběrných míst pro firmy i jednotlivce

  • Fotovoltaické systémy