Zprostředkování

Zprostředkování služeb

 

Na základě objednávky popřípadě plné moci zajištění kompletních služeb pro zřízení nových, popřípadě úpravy stávajících odběrných míst odběratele


  • Příprava podkladů pro stavební povolení

  • Zajištění stanoviska distributora a dodavatele el. energie

  • Zajištění projektové dokumentace

  • Zajištění realizace zakázek včetně revizí